Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. van der Bas

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. van der Bas "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Commissie Gelijke Behandeling
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting I-Did
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-06-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Pieter Baan Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-06-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Arnhem
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
24-06-2005
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-10-2003
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-12-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-1990
Datum eind
30-09-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)