Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. Derijks

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. Derijks "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Bijzonder strafrechtacademie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Politie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
30-09-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
22-03-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1997
Datum eind
21-03-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)