Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C. Dijkshoorn-Boender

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C. Dijkshoorn-Boender "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
officier
Instantie
parket
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
23-02-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-11-1987
Datum eind
29-04-1990
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
30-09-1986
Datum eind
31-10-1987
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-1980
Datum eind
29-09-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)