Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.A. Keulen

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.A. Keulen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid (beoordelen van aanvragen voor donaties uit fonds)
Instantie
PCI Parochie H. Driekoningen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Parochiele Caritas Instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Internationale service-organisatie voor vakvrouwen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
08-10-2015
Datum eind
01-11-2016
Soort bedrijf/instantie
Soroptimist International club 's-Gravenhage
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-07-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-07-2010
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
31-03-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
31-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)