Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.J.J.M. Weijnen

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.J.J.M. Weijnen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn
Plaats
Alphen aan den Rijn
Datum ingang
15-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie cliënten
Instantie
GGZ Delfland
Plaats
Delft en Schiedam
Datum ingang
01-07-2014
Datum eind
21-06-2016
Soort bedrijf/instantie
GGZ Delfland
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie cliënten
Instantie
GGZ Delfland
Plaats
Delft en Schiedam
Datum ingang
21-06-2012
Datum eind
30-06-2014
Soort bedrijf/instantie
GGZ
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
16-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
16-09-2008
Datum eind
15-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
15-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)