Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.C.M. Höppener

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.C.M. Höppener "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Rotary-club rijswijk 3-vliet
Plaats
Rijswijk
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Rotary-club
Bezoldigd
Nee
Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
PCBO
Plaats
Delft
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-02-1998
Datum eind
30-09-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
18-07-1997
Datum eind
23-02-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
13-12-1996
Datum eind
23-02-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-05-1995
Datum eind
17-07-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)