Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.C.J. van Dooijeweert

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.C.J. van Dooijeweert "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid / member
Instantie
ENNHRI European Coordinating Committee
Datum ingang
01-03-2016
Soort bedrijf/instantie
ENNHRI European Coordinating Committee
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Migratierecht Nederland
Datum ingang
21-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting die wetenschappelijke publicaties en onderwijs verzorgt in het vreemdelingenrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Patiënten van Parnassia
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
GGZ
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Instantie
Voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2008
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de Commissie van Toelating
Instantie
Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
14-03-2007
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Raad van Beroep
Instantie
Nederlandse Orde van Registered EDP Auditors
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Registered EDP Auditors
Bezoldigd
Ja
Functie
Jurylid Hanneke Steenbergen Scriptieprijs
Instantie
Hanneke Steenbergenfonds
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijk Fonds Migratierecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent Cursus Luchtvaart en Arts: Juridische aspecten noodhulpverlening aan boord van een vliegtuig (1x per jaar)
Instantie
(o.a.) Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde
Plaats
Burg Feistritz, Oostenrijk
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Educatief
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2015
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
31-07-2008
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
07-07-2008
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
29-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
29-01-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
02-03-1992
Datum eind
09-08-1998
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-11-1988
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
28-10-1987
Datum eind
13-11-1988
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-1987
Datum eind
27-10-1987
Functie
Plaatsvervangend griffier
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-11-1986
Datum eind
30-03-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)