Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.C. Bordes

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.C. Bordes "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Functie
Directeur / Aandeelhouder
Instantie
Jan Steen Beheer B.V.
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
05-08-2009
Soort bedrijf/instantie
'gouden handdruk' BV
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Leidsche en Oegstgeester Hockey Club
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
01-11-2005
Datum eind
25-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Hockeyclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Stafjurist
Instantie
Rechtbank Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
01-10-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
30-09-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)