Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Zonneveld

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Zonneveld "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Klachtafhandelaar
Instantie
Omgangshuis Noord-Holland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Omgangshuis
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent (cursus Belastingrecht voor Familierechters)
Instantie
SSR
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger begeleider omgangshuis
Instantie
Omgangshuis Noord-Holland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Omgangshuis
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
17-09-2008
Datum eind
28-02-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)