Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Tukker

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Tukker "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd Bureau Interim Den Haag
Instantie
Hoofd Bureau Interim Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Functie
Ketenmanager
Instantie
Veiligheidshuis (Gemeente Den Haag)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
01-01-2014
Functie
Kwartiermaker Bureau Interim Den Haag (detachering vanuit Veiligheidshuis)
Instantie
Interim Den Haag
Datum ingang
01-02-2013
Datum eind
01-01-2014
Functie
Programmamanager reorganisatie CIBG van het min. VWS (detachering vanuit Veiligheidsheidshuis)
Instantie
Min. VWS
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-02-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Interimmanager
Instantie
Bureau Rotterdam Interim Management (Gemeente Rotterdam)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
01-10-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
17-12-2007
Datum eind
30-06-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)