Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. E.F. Brinkman

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. E.F. Brinkman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-02-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid redacteur vaktijdschrift Berichten Industriele Eigendom
Instantie
Berichten Industriële Eigendom
Plaats
Amsterdam / Den Haag
Datum ingang
01-03-2009
Soort bedrijf/instantie
Vaktijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
31-01-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
02-04-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
05-02-2002
Datum eind
31-08-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)