Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. Th.L. Bellekom

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. Th.L. Bellekom "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur (zelfstandige)
Instantie
adviesbureau Ars Docendi
Plaats
Wassenaar
Datum ingang
23-04-2004
Functie
Voormalig Universitair hoofddocent (U+ID) (met FPU)
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid tevens vice-voorzitter commissie voor bezwaarschiften en klachten
Instantie
Gemeente Teylingen
Plaats
Teylingen/Wassenaar
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
gemeente Teylingen
Bezoldigd
Ja
Functie
Externe sectaris deskundigen panels bij toetsen nieuwe opleidingen (TNO's) WO-HBO
Instantie
NVAO ned. Vlaamse Accreditatie orginasatie
Plaats
Den Haag/Wassenaar
Datum ingang
01-05-2005
Soort bedrijf/instantie
Overheidsinstantie (ZBO)
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter commissie van advies voor beroep en bezwaarschriften
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Universiteit Leiden
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-1993
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)