Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. M.A. van De Laarschot

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. M.A. van De Laarschot "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag (ingevolge art. 94 lid 5 van de Wet op het Notarisambt)
Instantie
Kamer voor het notariaat
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie rechterlijke macht (SRM)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onderdeel van de rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Insitituut
Instantie
Stichting Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
06-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Arbitrage Instituut
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2005
Datum eind
31-05-2011
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
31-05-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-05-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
08-09-1998
Datum eind
31-12-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)