Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. K.M. Braun

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. K.M. Braun "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur + redacteur
Instantie
cursus belastingrecht (deel omzetbelasting) + Europees belastingrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
VO Haaglanden
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
31-12-2016
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor voortgezet onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-12-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
31-08-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
27-05-2004
Datum eind
30-06-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)