Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.N.L. Donker

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.N.L. Donker "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid kerkenraad en deputaatschappen Zending en Diakonale zaken en Maatschappelijke zorg
Instantie
Gereformeerde Gemeenten
Plaats
Bodegraven
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
Plaats
Ridderkerk
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Besturenorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Directeur / Groot aandeelhouder
Instantie
mr. W.N.L. Donker Beheer
Plaats
Bodegraven
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Pensioenvennootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
09-12-2002
Datum eind
31-07-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)