Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.E.M. baron van Hövell tot Westerflier

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.E.M. baron van Hövell tot Westerflier "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
26-11-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie Buitenland (interne adviescommissie over internationale betrekkingen)
Instantie
CDA
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Politieke Partij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid internationale stuurgroep t.b.v. humanitair evaluatieproject
Instantie
UNHCR
Plaats
Vanuit huis
Datum ingang
01-10-2014
Datum eind
31-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Internationale organistaie
Bezoldigd
Nee
Functie
Consultant onafhankelijke evaluatie
Instantie
UNHCR
Datum ingang
19-08-2013
Datum eind
10-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Internationale organisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Regionaal Vertegenwoordiger voor West Europa van het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen
Instantie
UNHCR
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-07-2011

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)