Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. V.J. De Haan

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. V.J. De Haan "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
LId tuchtcomissie KNVB district West
Instantie
KNVB
Plaats
Zuid-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
KNVB
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid nakijkcommissie
Instantie
Kinderrechtswinkel
Plaats
thuis
Datum ingang
01-02-2010
Soort bedrijf/instantie
Kinderrechtswinkel
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
IMC Weekendschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Weekendschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
13-06-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
22-01-2003
Datum eind
12-06-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
15-11-2004
Datum eind
12-06-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)