Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. Tj. van Rij

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. Tj. van Rij "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid / voorzitter landelijke beroepscommissie
Plaats
Amsterdam / Nederland
Datum ingang
25-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Politieke partij
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie straatnamen Leiden
Instantie
Gemeente Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie voor burgemeester en wethouders
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Schouwenhove
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2000
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Instantie
Gemeente Almere
Plaats
Almere
Datum ingang
21-06-2014
Datum eind
21-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
30-11-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
07-04-2003
Datum eind
27-11-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
22-07-2004
Datum eind
31-12-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)