Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.M. Krans

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.M. Krans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
KNLTB
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
17-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Raad van Beroep
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
LOVS
Plaats
Den Haag
Datum ingang
10-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Wetgevingsadviescommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf advocaten
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
13-05-2003
Datum eind
01-03-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-03-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-03-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)