Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.J.A. Schaaf

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.J.A. Schaaf "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-05-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Advisering overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie bezwaarschriften
Instantie
Gemeente Culemborg
Plaats
Culemborg
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Gemeente Culemborg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Evangelische gemeente Ichthus
Plaats
Culemborg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-04-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-10-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
31-03-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)