Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.H. Smits

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.H. Smits "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Geschillencommissie Energie
Instantie
Geschillencommissie energie en water
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Datum ingang
01-06-2015
Datum eind
11-02-2019
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
04-03-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-05-2001
Datum eind
31-08-2009
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-2002
Datum eind
04-03-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
30-06-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
01-10-1987
Datum eind
02-12-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)