Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.M. Frinking

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.M. Frinking "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder
Instantie
Windroos B.V.
Plaats
Alphen aan den Rijn
Datum ingang
30-05-1997
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvennootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder / enig aandeelhouder
Instantie
King's Limit B.V.
Plaats
Gouda
Datum ingang
30-05-1997
Soort bedrijf/instantie
Holding
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat/partner
Instantie
La Gro Advocaten
Plaats
Gouda, Alphen aan den Rijn, Woerden
Datum ingang
01-11-1983
Datum eind
01-07-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-09-2010
Datum eind
31-08-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)