Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.G.J. De Heij

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.G.J. De Heij "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
SSR
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastspreker Europees merken- en modellenbureau
Instantie
OHIM
Plaats
Alicante
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Europees merken- en modellenbureau
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastspreker Europees octrooibureau
Instantie
Europees Octrooibureau
Plaats
München
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Europees Octrooibureau
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtcommissie rechtbank Middelburg
Instantie
Klachtencommissie rechtbank Middelburg
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
rechtbank Middelburg
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-09-1999
Datum eind
30-04-2006
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
22-03-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
04-04-1991
Datum eind
31-08-1999
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
03-04-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
03-04-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-1986
Datum eind
28-02-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)