Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.G. Gilhuis

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.G. Gilhuis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
advocaat en procureur
Instantie
Dordrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Lions Club Thuredriht
Instantie
Lions Club Thuredriht
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Lions Club
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van de examengeschillencommissie
Instantie
Christelijk Lyceum (thans Isula College)
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Isula College
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid College van Beroep (geschillencommissie)
Instantie
StAr - Stichting Audicienregister
Plaats
Tilburg
Soort bedrijf/instantie
Kwaliteitsbewaking vakopleiding audicien
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de klachtencommissie
Instantie
stichting Hervormde Stichting Crabbehoff
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
14-01-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Dordrecht
Datum ingang
11-03-1985
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)