Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P. Poustochkine

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P. Poustochkine "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter stichtingsbestuur
Instantie
Stichting Jan Dijker
Plaats
divers
Datum ingang
20-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting tot behoud, restauratie en tentoonstellen van (monumentale) kunstwerken van Jan Dijker
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-07-1998
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
10-09-1993
Datum eind
29-07-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
09-09-1993
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
06-10-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
28-05-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
12-10-1988
Datum eind
05-10-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)