Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. O. van der Burg

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. O. van der Burg "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie Patienten
Instantie
St. Geestelijke Gezondheidszorg Delfland
Plaats
Delft
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Psychiatrisch ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Raad van Advies van de Huurcommissie
Instantie
Huurcommissie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2016
Datum eind
01-01-2020
Soort bedrijf/instantie
Zelfstandig Bestuursorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-01-2013
Datum eind
15-01-2017
Soort bedrijf/instantie
Commissie van Bezwaar
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat - Notarissen
Instantie
Kamer van Toezicht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Toezicht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-1997
Datum eind
30-06-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-11-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
10-06-1996
Datum eind
09-11-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)