Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. N.F.H. van Eijk

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. N.F.H. van Eijk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-05-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Medezeggenschapsraad
Instantie
SWS Balans
Plaats
Den Haag
Datum ingang
20-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Tuchtcommissie
Instantie
Judo Bond Nederland
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Tuchtcommissie
Instantie
Judo Bond Nederland
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-11-2003
Datum eind
30-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcommissie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-04-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)