Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.M. Dolman

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.M. Dolman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofddocent strafrecht
Instantie
Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-03-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur Ars Aequi Libri
Instantie
Ars Aequi Libri
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker Tekst & Commentaar Strafrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur commentaar Van den Bosch, militair straf- en tuchtrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Groenhuijsen e.a. Het Wetboek van Strafvordering
Instantie
Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Annotator Militair rechtelijk tijdschrift
Instantie
SDU
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid curatorium
Instantie
Stichting bijzondere leerstoel criminologie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris-penningmeester
Instantie
Stichting voor strafrechtelijk onderzoek
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
stichtingsbestuur
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Universitair hoofddocent strafrecht
Instantie
universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-03-2015
Functie
Universitair docent strafrecht
Instantie
universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
25-11-1997
Datum eind
01-06-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)