Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.L. Harmsen

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.L. Harmsen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Tuchtcommissie
Instantie
Koninklijke Nederlandse Roeibond
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
16-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Sportbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Sint Pancras
Plaats
Leiden
Datum ingang
24-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid tuchtcommissie
Instantie
Koninklijke Nederlandse Roeibond
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
28-06-2014
Datum eind
16-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Sportbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Werkgroep Jongeren
Instantie
Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Luchtmacht'
Plaats
Landelijk
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Stafjurist
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Plaats
Den Haag
Datum ingang
21-02-2005
Datum eind
01-10-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)