Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.A.J. van de Kar

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.A.J. van de Kar "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Plaats
Den Haag
Datum ingang
12-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaars
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van het College van Beroep voor de Examens
Instantie
Technische Universiteit Delft
Plaats
Delft
Datum ingang
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Pensioenfonds Van de Kar B.V.
Plaats
Maastricht
Datum ingang
27-07-2010
Soort bedrijf/instantie
pensioenfonds
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Administrateur
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-12-2009
Datum eind
12-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van eigenaars
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2004
Datum eind
30-04-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2004
Datum eind
30-04-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
30-04-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)