Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M. van Seventer

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M. van Seventer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter College van Kerkrentmeester
Instantie
Protestantse Kerk Rotterdam Noordrand
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Protestantse Kerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
De Werkmaatschappij
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van BZK
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Adviescommissie sociale begeleiding
Instantie
's Heeren Loo
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-11-2010
Soort bedrijf/instantie
Zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking
Bezoldigd
Ja
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Karel Doorman Fonds
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Sociaal Fonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris Raad plaatselijke geldwerving
Instantie
Protestantse Kerk Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Protestantse Kerk Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid commissie van beroep
Instantie
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Pensioenfonds
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Klachten en geschillencommissie
Instantie
Stichting Ouderenhuisvesting
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-03-2004
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
24-02-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-08-1988
Datum eind
31-07-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)