Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W.H.B. Sentrop

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W.H.B. Sentrop "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
Instantie
Secretaris Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
Plaats
Voorschoten
Datum ingang
25-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Erfgoedorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid/penningmeester
Instantie
Vereniging Ambtenaar & Recht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
08-12-2009
Soort bedrijf/instantie
Vereniging Ambtenaar & Recht
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid / penningmeester
Instantie
Stichting fraudeaanpak detailhandel
Plaats
Leidschendam
Datum ingang
15-06-2005
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwarencommissie
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-1998
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie van een losbladige bundel, databestand privacy voor abonnees
Instantie
Uitgeverij Kluwer B.V.
Datum ingang
01-11-1986
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Geschillen-, Bemiddelings- en Klachten College
Instantie
Nederlandse Rode Kruis
Plaats
Den Haag
Datum ingang
24-06-2006
Datum eind
27-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Rode Kruis
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
31-05-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
30-09-1995
Functie
Lid
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
05-11-1987
Datum eind
30-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)