Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W. du Pon

Rechtbank Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W. du Pon "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-12-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Directeur
Instantie
Musica Damiate B.V.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
04-09-2008
Soort bedrijf/instantie
Pensioen-vennootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-11-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
03-07-1998
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
26-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
30-08-1994
Datum eind
02-07-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
30-05-1983
Datum eind
02-07-1998
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
23-03-1990
Datum eind
29-08-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
02-02-1982
Datum eind
29-05-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
02-02-1982
Datum eind
29-05-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-11-1975
Datum eind
01-02-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)