Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.C. Gerritse

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.C. Gerritse "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
St. Joris - parochie
Plaats
Ridderkerk
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
01-09-2016
Soort bedrijf/instantie
Parochie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid pastoraatgroep
Instantie
St. Joris - parochie
Plaats
Ridderkerk
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Parochie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-11-2001
Datum eind
28-02-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
20-04-1993
Datum eind
14-11-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)