Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. van der Windt

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. van der Windt "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter van de ontslagcommissie
Instantie
UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
Plaats
Haarlem
Datum ingang
15-07-1999
Soort bedrijf/instantie
UWV
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
12-06-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
06-08-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alphen aan den Rijn
Datum ingang
07-11-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Gouda
Datum ingang
07-11-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
11-06-1997
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
08-09-1988
Datum eind
06-09-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
16-11-1988
Datum eind
06-09-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)