Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. van der Steenhoven

Rechtbank Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. van der Steenhoven "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten NV en adviseur
Instantie
(Beide via Beaunuit BV)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-1984

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van bestuur
Instantie
Raad van Toezicht Jan Six Stichting
Plaats
Amstelveen
Datum ingang
30-10-2015
Soort bedrijf/instantie
ANBI Stichting Cultuur
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Stichting Kiwanis Fonds Amsterdam
Instantie
Stichiting Kiwanis Fonds Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Vereniging Kiwanisclub Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
serviceclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt
Plaats
Amstelveen
Datum ingang
12-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Vrienden / Steunvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Bouwfonds Studentencorps aan de Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
31-07-2003
Soort bedrijf/instantie
Steunstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Onroerend Goed Lanx
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Stichting tot instandhouding studentensoci├źteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Raad van Toezicht Jan Six Stichting
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
22-12-2009
Datum eind
30-10-2015
Soort bedrijf/instantie
ANBI Stichting Cultuur
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
12-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)