Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Visser

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Visser "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter (diverse commissies)
Instantie
Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid examencommisssie
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-09-2005
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Burgerlijk Procesrecht
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
30-06-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
17-07-2003
Datum eind
31-12-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)