Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.F.M. Hofhuis

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.F.M. Hofhuis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Tuchtrecht Banken
Instantie
Stichting Tuchtrecht Banken
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
11-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtelijk college
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent Universiteit Leiden (faculteit rechtsgeleerdheid)
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
15-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Alumniblad Universiteit van Amsterdam
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam (en elders)
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Governancecommissie Gezondheidszorg
Instantie
Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Oordelen t.a.v. "good governance" in de gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Instantie
Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Arbitraal College
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactieraad Tijdschrift voor Arbitrage
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
Instantie
Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Tuchtraad, vallend onder het klachteninstituut Financiële Dienstverlening en in stand gehouden door het Verbond van Verzekeraars
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Raadgevende Commissie (klachtencommissie)
Instantie
Nederlandse Taalunie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Taalunie
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter ad hoc bij NAI-arbitrage
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter College van Beroep NIP
Instantie
Nederlands Instituut van Psychologen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtelijk college
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Selectiecommissie openbaar ministerie
Instantie
College van Procureurs-Generaal
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
College van Procureurs-Generaal
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent (praktische beroepsethiek; het civiele kort geding)
Instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen, Utrecht
Datum ingang
01-07-2007
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter Tuchtcommissie
Instantie
Stichting Tuchtrechtspraak Mediation
Plaats
Den Haag
Datum ingang
02-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtelijk college
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter Governancecommissie Gezondheidszorg
Instantie
Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Oordelen t.a.v "good governance" in de gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Instantie
Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Arbitraal College
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Coordinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-07-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-07-2011
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-01-2008
Functie
President
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
President
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-11-1996
Datum eind
30-09-2001
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
16-01-1995
Datum eind
26-11-1996
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
05-03-1985
Datum eind
15-01-1995
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
16-07-1979
Datum eind
04-03-1985
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1977
Datum eind
15-07-1979
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
02-09-1978
Datum eind
15-07-1979

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)