Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.P. van Ham

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.P. van Ham "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter Raad voor Geschillen NBA
Instantie
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Plaats
Den Haag
Datum ingang
02-09-2013
Soort bedrijf/instantie
NBA (voormalig NIVRA en NOvAA, per 1 januari 2013 samengegaan)
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Historische Vereniging die Goude
Plaats
Gouda
Datum ingang
25-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Kamer van Toezicht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Toezicht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Commissie Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter College van Beroep
Instantie
Stichting GedragscodeFarmaceutische Bedrijfstak
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Stichting GedragscodeFarmaceutische Bedrijfstak
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2014
Datum eind
01-10-2017
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Beroep
Instantie
Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
03-03-2012
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven
Instantie
Nederlandse Vereniging van Makelaars
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Vereniging van Makelaars
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid College van Beroep
Instantie
Centraal Bureau Fondsenwerving
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Centraal Bureau Fondsenwerving
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Gouda
Datum ingang
20-02-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-05-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
17-09-1987
Datum eind
19-02-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
14-03-1986
Datum eind
16-09-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)