Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.P. Kleijn

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.P. Kleijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-04-2011

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid (bestuursrechter)
Instantie
College Beroep voor het Hoger Onderwijs
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
College Beroep (met rechtspraak belast)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
21-08-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2000
Datum eind
20-08-2002
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-11-1998
Datum eind
29-02-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
02-12-1998
Datum eind
29-02-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
12-01-1996
Datum eind
31-10-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
11-01-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
03-02-1994
Datum eind
11-01-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)