Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J.H. Doornewaard

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J.H. Doornewaard "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
N.v.t.

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie voor de Bezwaarschriften van het Faunafonds
Instantie
BIJ12 (voorheen Fauna Fonds)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
03-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Fauna Fonds (semi-overheid)
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid Stichting Algemeen Studiefonds, toekennen of weigeren van studietoelage; beheer van het stichtingsvermogen
Instantie
Stichting Algemeen Studiefonds
Plaats
Gouda/Delft
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
particuliere welzijnsinstelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Personeelsvertrouwenspersoon
Instantie
Vereniging Wereldkinderen te Den Haag
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Welzijnsinstelling voor adoptie financiële adoptie en sponsoring tbv kindern in beginsel buiten NL
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie van het Faunafonds
Instantie
BIJ12 (voorheen Faunafonds)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
rijksoverheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Vrijwilliger adoptiezaken, mn juridische kwesties
Instantie
Vereniging Wereldkinderen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1979
Soort bedrijf/instantie
welzijnsinstelling voor adoptie, financiële adoptie en sponsoring tbv kindern in beginsel buiten NL
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-09-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
16-08-2000
Datum eind
31-03-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-11-1993
Datum eind
15-08-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
18-12-1992
Datum eind
23-11-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)