Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.H.M. Smelt

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.H.M. Smelt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
23-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter stichting beheer familiegraf
Instantie
Stichting Familiegraf Familie Pool
Plaats
Ommen
Datum ingang
18-10-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting (testamentaire stichting)
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Mediation in Strafzaken
Datum ingang
21-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
30-09-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)