Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.H.I.J. Hage

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.H.I.J. Hage "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid, Regionaal College behandeling bezwaren en geschillen
Instantie
Protestantse Kerk Nederland
Plaats
Capelle a/d IJssel
Datum ingang
08-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Protestantse Kerk Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Kerkenraad Hervormde gemeenste van Willige-Langerak
Plaats
Willige-Langerak (gem. Schoonhoven)
Datum ingang
19-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Protestantse Kerk in Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
College van Toezicht Ned. vereniging van Rechtskundige Adviseurs
Datum ingang
17-01-2009
Soort bedrijf/instantie
College van Toezicht Ned. vereniging van Rechtskundige Adviseurs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Gouda
Datum ingang
29-10-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-05-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
14-08-1986
Datum eind
28-10-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)