Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.A.C.M. van Ballegooij

Rechtbank Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.A.C.M. van Ballegooij "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Plv. directeur Bestuurlijke en Juridische zaken tevens Hoofd Juridische Zaken
Instantie
Ministerie van Financi├źn
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2006

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid OCW schadebeoordelingscommissie monumenten
Instantie
OCW schadebeoordelingscommissie monumenten
Plaats
Zoetermeer
Datum ingang
26-02-2013
Soort bedrijf/instantie
schadebeoordelingscommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid VWS-commissie bezwaarschriften Awb
Instantie
Ministerie van VWS
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-1993
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)