Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.C. Schirmeister

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.C. Schirmeister "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder/beschermheer
Instantie
Sichting rechtswinkel
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Beroepsopleiding advocatuur
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Examinator en beoordelaar van examens
Instantie
Stichting vakexamens makelaardij
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid juridische adviescommissie
Instantie
Whiplash stichting Nederland
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker notarieel spreekuur
Instantie
Buro voor rechtshulp
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker uitgave jurisprudentie nieuw BW
Instantie
Losbladige Kluwer
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur rechtshulp
Instantie
Juridisch rijdschrift gericht op de sociale rechtsbeoefening
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter college van beroep voor de examens
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
LTC Dash tennisvereniging
Plaats
Buitenveldert
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-05-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
09-06-2000
Datum eind
06-05-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
18-03-2002
Datum eind
30-09-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)