Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.R. van der Meer

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.R. van der Meer "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
OSR Juridische Opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Beroepenveldcommissie HBO Rechten
Instantie
NTI
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
03-12-2004
Datum eind
31-12-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)