Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.W.D. Bom

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.W.D. Bom "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Openbaar Ministerie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid (m.i.v. 01-09-2014 voorzitter)
Instantie
Montessori Lyceum Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
31-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Middelbare school
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van het College van Beroep
Instantie
Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Directeur / Bestuurder
Instantie
Beheermaatschappij Lodycke B.V.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
Beheermaatschappij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Centrum voor Postacedemisch Juridisch Onderwijs, Radboud Universiteit Nijmegen
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Post Acedemisch Onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-10-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-10-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
16-08-1994
Datum eind
18-09-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)