Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.E. du Perron

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.E. du Perron "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar privaatrecht en decaan, juridische faculteit UvA
Instantie
Universiteit Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
incidenteel ARbiter NAI
Instantie
NAI
Datum ingang
27-11-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid geschillencommissie stichting shell Reserves
Instantie
Compensation foundation 2007
Datum ingang
27-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Geschillencommissie
Instantie
Financiële dienstverlening (Kifid)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
stichting effecten, markten en regulering
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-12-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting Corporate Governance
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Diverse publicatiewerkzaamheden
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-11-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-1994
Datum eind
31-07-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)