Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.C. Vink

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.C. Vink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Geschillen van de beroepsorganisatie van accountants
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent PAO opleiding verdieping rechtsvordering
Instantie
Universiteit Leiden; Juridsch PAO
Plaats
Leiden
Datum ingang
14-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Regionaal College voor de behandeling van bezwaar en geschillen in Zuid-Holland van de PKN
Plaats
Zuid-Holland
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Geschillenbeslechting binnen de Protestantse Kerk in Zuid-Holland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-11-2003
Datum eind
30-04-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
11-05-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)