Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.P. Ploeger

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.P. Ploeger "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-12-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid / Secretaris
Instantie
Vereniging van Reunisten A.S.C. / A.V.S.V.
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Studentenvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie aanprijzing veterinaire producten (CAVP)
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Arbitragecommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging Amsterdams Juridisch Genootschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
07-12-2003
Soort bedrijf/instantie
Vakvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid/secretaris
Instantie
Stichting Het Gecroonde Laecken
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
02-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Beheer studentenhuis
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Packhuys
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
24-03-2010
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Beoefening van podiumkunst (audiovisuele producties)
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Art Initiatives
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
03-01-2005
Datum eind
18-04-2013
Soort bedrijf/instantie
activiteiten op het gebied van kunst, ontwikkeling van kunstenaars
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-11-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-08-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)